Jeugd

Geloof.nu 12+

Klik op bovenstaande logo voor meer informatie over de catechesemethode geloof.nu

Inhoud

Jaar 1

God is Drie-enig. Je kent Hem uit de schepping en de bijbel. God is Schepper en Vader. Hij is koning en houdt van zijn schepping. Gods plan gaat door ondanks lijden en zonde. Wat zonde is en hoever zonde gaat. Alleen God kan je een nieuwe toekomst geven.

Jaar 2

God geeft zijn Zoon als middelaar. Het leven van Jezus. Jezus roept mensen samen in de kerk, verschillende kerkelijke stromingen. God kiest mij, daarom ben ik tegelijk kind van het licht en vreemdeling op aarde. Dat heeft gevolgen voor mijn leven.

Jaar 3

Gods relatie met mensen, de doop en kinderdoop en Gods Woord, bidden en het Onzevader. De ambten in de kerk en jongeren in de gemeente. Verder: het maken van keuzes, strijden tegen het kwaad en wat je overhoudt. Extra aandachtspunt: Bijbellezen en bidden.

Jaar 4

Uitverkiezing, roeping, heiliging en meer begrippen worden besproken, evenals het avondmaal. Gemeenschap der heiligen en gemeenteleven komen aan bod. Verder: kijken naar jezelf, vriendschap, naastenliefde , politiek, milieu en media. Extra aandachtspunt: bijbelse begrippen uitleggen in eigen woorden en aan anderen.

Jaar 5

De tien geboden van God worden uitgebreid besproken. Verder: de sacramenten, belijdenissen en onderlinge opbouw. Extra aandachtspunt: De tien geboden uitleggen aan de gemeente.

Jaar 6

Vruchten en gaven van de Geest, navolging, zekerheid en volharding komen. Kerkgroei door zending en evangelisatie, met daarbij getuigen van je geloof. Verder: zelf gaan geloven en de keuzes daarbij en het eeuwig leven. Extra aandachtspunt: een persoonlijk logboek, als groep zelfstandig werken, een viering.