Jeugd

De Krummels 0 – 3,5 jaar

Welkom bij de “De Krummels” (0 – 3,5 jaar)

“De Krummels”: Is bedoeld voor de aller jongsten die niet met hun ouders mee kunnen de kerkzaal in. Deze kinderen kunnen spelen, maar er zal ook aandacht zijn voor: luisteren naar liedjes, zingen, event. bijbelse verwerkingen/kleurplaat, etc. Een deel van de kinderen in de crèche zullen deelnemen aan de kleutercatechese, eens per 2 weken. (daar waar de ouders beslissen om het kind vanaf 3,5 jaar niet mee te nemen tijdens het eerste deel van de eredienst). Er is elke zondag crèche.

Het is mogelijk om het kind tijdens de collecte bij de crèche op te halen, zodat ook het kleine kind het slot van de kerkdienst mee maakt en Gods zegen mee krijgt.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, mail naar dekrummels@delevensbron.info