Gemeente

Wij zijn een jonge gemeente die sterk in ontwikkeling is. Wij willen betrokken zijn met de mensen die God om ons heen heeft geplaatst. We mogen omzien naar elkaar binnen onze gemeente, en we mogen omzien naar mensen in onze wijk Marslanden. Maar we mogen ook om zien naar mensen die verder van ons afstaan.

 

Wij geloven, maar niet alleen op zondag. Ook door de week staan we via verschillende bijeenkomsten stil bij wat de bijbel ons leert over Gods liefde en over Jezus. Over vergeving van onze zonden, het leven in vrijheid en de zin van ons bestaan. Denk bijv. aan catechese (onderwijs aan de jeugd), bijbelstudie en gebed.

We worden door Jezus zelf de wereld in gestuurd. Zo mag het levende water door ons heen stromen en mensen om ons heen ook raken en vullen. Zo mogen wij de liefde van Christus doorgeven. Dat is zijn opdracht aan ons. Ieder die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.

Bijbelstudie

Gemeenteleden komen regelmatig bij elkaar om in kleine groepen de bijbel te lezen, met elkaar hierover door te praten en met en voor elkaar te bidden. Wij hopen op deze manier verder te groeien in onze kennis over en ons geloof in God: wie Hij is en hoe Hij zich heeft bekend gemaakt in o.a. de bijbel. Ook hopen wij hierdoor verder te groeien in onze persoonlijke band met God, onze liefde voor Hem en voor elkaar.

Opbouw

Het hart van de gemeente zijn de wekelijkse samenkomsten. In die feestelijke en voor iedereen toegankelijke en aansprekende samenkomsten willen we graag Gods naam groot maken. We willen door de diensten Jezus Christus steeds beter leren kennen.