Jeugd

De Parels 3,5 jaar – groep 2

Welkom bij de “De Parels” (3,5 – groep 2)

“De Parels”: Voor de kinderen van 3,5 jaar (uit de crèche en uit de kerkzaal) t/m de kinderen uit groep 2 is er eens per 2 weken kleutercatechese in de ochtend. Voordat de preek begint (voor het bijbel lezen) gaan deze kinderen uit de kerkzaal.
De kinderen luisteren daar naar een vertelling op hun eigen niveau, leren een bijpassend lied en maken een verwerking. Er wordt gebruik gemaakt van een bestaande lesmethode. Daar waar het mogelijk is, is het de bedoeling aan te sluiten op het onderwerp van de dienst. Tijdens de collecte komen de kinderen met hun begeleiders terug in de kerkzaal. Ze krijgen hun eigen plek voorin de zaal zodat de predikant de mogelijkheid heeft om met de kinderen in gesprek te gaan over het geen ze geleerd hebben. De gemeente wordt hierdoor automatisch betrokken bij de kleutercatechese.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, mail naar deparels@delevensbron.info