Jeugd

De Schatgravers groep 3 – 4

Welkom bij de “De Schatgravers” (groep 3-4)

“De Schatgravers”: De kinderen van groep 3 t/m groep 4 gaan eens per 2 weken voor de preek (voor het bijbel lezen) de kerkzaal uit in de ochtenddienst. Daar wordt met hen aan de hand van een methode gewerkt, er wordt gezongen en een verwerking gemaakt, enz. Ook onderwerpen als: leren bidden en bijbellezen krijgen een plek in deze kindercatechese.

De kinderen leren hier ook het bidden voor elkaar (bij verjaardagen, ziekte, enz.). Eventueel punten van voorbede uit de eredienst kunnen we ook hier meenemen in het gebed.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, mail naar deschatgravers@delevensbron.info