Kerkdienst – R. Bruijn | Gees

23 januari 2022 14:30 uur

 

Welkom en mededelingen
Votum en zegengroet
Zingen: GK17 Ps. 8a 1, 2, 3 en 4 – Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (=GK06 Gz. 145) –
https://www.youtube.com/watch?v=c0dyZUG6_4k (2.40)
Gebed
Lezen: Genesis 37: 1-4 en 45: 1–8
Zingen: Jozef zoekt zijn grote broers –
https://www.youtube.com/watch?v=oJbmGFamGyQ (2.23)
Tekst: Art. 13 NGB en Zondag 9 en 10 HC
Preek: Christus is het sleutelwoord bij vragen over het leven en deze wereld
Zingen: LB 909: 1 en 2 – Wat God doet, dat is welgedaan –
https://www.youtube.com/watch?v=X5123kT7n4Q (tot 3.10/3.27)
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK17 Gz. 254: 1, 2 en 3 – Kom, laat ons vrolijk zingen
https://www.youtube.com/watch?v=W-Ac90zMJ_8 (2.21)
Gebed
Collecte
Zingen: LB 415: 1 en 2 – Zegen ons, Algoede, neem ons in uw hoede
https://www.youtube.com/watch?v=N-e0Wj2Bk9c (1.47)

Ga terug naar agendaoverzicht