Kerkdienst – Ds. H. Bondt | Marslanden

22 november 2020 14:30 uur

 

Welkom, mededelingen
Thema: Je voorbereiden op Gods nieuwe wereld (over begraven of cremeren, over opstanding en laatste oordeel)
Stilte, votum en groet (gesproken)
Opw 462 Aan uw voeten, Heer https://www.youtube.com/watch?v=WUY3BJ9sUvs
Bidden
Lezen in de belijdenis HC 19.52 en HC 22.57
Lezen in de Bijbel Filippenzen 3,10-13 en 20-21 | 1 Korintiërs 15,35-38, 42-44a en 49, 50-54
Psalmen voor Nu 16 (Opw 727) https://www.youtube.com/watch?v=lycjE-MmiQs
Verkondiging
Geloofsbelijdenis met Hoop in leven en in dood https://www.youtube.com/watch?v=kc_YyLTkSCU
Danken en bidden
LB Ps. 34,1 en 9 https://www.youtube.com/watch?v=sEF_beXJw_k
Zegen (amen gesproken)

 

 

Ga terug naar agendaoverzicht