Kerkdienst – Ds. H. Bondt | Marslanden

21 april 2024 09:30 uur

 

Welkom, mededelingen
Thema: De wet van God (dienst voorbereid met jongeren)
Stilte, votum (gezongen) en groet (amen gezongen)
Samen zingen GK (2017) Ps. 136,1.2.3.10.12.18 Looft de HEER, want Hij is goed
Tien Woorden
Samen meezingen met Sela Via Dolorosa

Opw 488 Kracht van uw liefde
Kindmoment
Samen zingen LB 663,1 Al heeft Hij ons verlaten (liedlijst Doekesschool)
Gebed
Lezen in de Bijbel
Verkondiging
Samen zingen GK (2017) Psalm 119,18 Ook zal ik zonder schaamte en vrijuit
Geloofsbelijdenis
Samen zingen Ps. 75,1.3.4.6 U alleen, U loven wij, ja, wij loven U, o Heer
Danken en bidden
Collecten
Samen zingen LB 218,1.2.3.4.5 Dank U voor deze nieuwe morgen
Zegen (amen gezongen)

Ga terug naar agendaoverzicht