Kerkdienst – Ds. H. Bondt | Marslanden

22 november 2020 09:30 uur

Welkom, mededelingen
Thema: Eeuwigheidszondag (herdenking gestorvenen)
Stilte
Gezongen votum, deze keer met Opw 640 Mijn hulp is van U, Heer
Groet namens God
Amen gesproken door voorganger
Opw 630 Vader, U bent goed (geleerd op o.a. de Doekesschool)
Tien Woorden in Romeinen 12,1-2 en 8-14 (BGT)
Sela De Heer is mijn Herder
Bidden
Kindmoment
Lezen in de Bijbel 1 Tessalonicenzen 4:13-18
Opw 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam (Ik zal er zijn, Sela)
Tekst 1 Tessalonicenzen 4:14
Verkondiging
GK06 Gz. 99,1.2 U zij de glorie
Gebed
Gedenken van de gestorvenen
LB 730,1 Heer, herinner u de namen + vers 2 en 3 tekst Hans Mudde
Jongerenchallenge
Danken en bidden
ELB 413,1.2.3, refrein, 4, refrein Lichtstad met uw paarlen poorten
Zegen

 

Ga terug naar agendaoverzicht