Kerkdienst – Ds. H. Bondt | Marslanden

17 januari 2021 09:30 uur

Voor de dienst (vanaf 9.20u): muzikale intro
Welkom, mededelingen
Thema: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’ (week van gebed 2021)
Stilte, votum en groet
Kidsopwekking 186 Prijs de Heer met mij (geleerd op de Doekesschool)

Kindmoment
Bidden
In Christus blijven
Lezen in de Bijbel Johannes 15,1-17
OB Ps. 133,3

Bidden
De eenheid van christenen
Opw 194 U maakt ons één, U bracht ons tezamen

(Tien Woorden) Lezen in de Bijbel 1 Korintiërs 1,10-13a (beamen s.v.p.)
Smeekbede om vergeving
Ps. 85,1 en 4

De eenheid van alle mensen en heel de schepping
Lezen in de Bijbel Openbaring 7,9-12
Tekst Johannes 15,9
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Jongerenmoment
Danken en bidden (Whatsapp)
Collecten via Givt-app
LB 425 Vervuld van uw zegen

Zegen
Muzikale uittro

Ga terug naar agendaoverzicht