Kerkdienst – Ds. R Bruijn | Gees

24 januari 2021 14:30 uur

Welkom
Vooraf: Sela – Als alles duister is

Votum en zegengroet
Zingen: Sela – Een toekomst vol van hoop

Gebed
Zingen: LB 970 – Vlammen zijn er vele

Lezen: Johannes 15: 1-17
Zingen: Opwekking 331 – Breng dank aan de Eeuwige

Tekst: Johannes 15: 9
Preek
Muzikale bijdrage
Geloofsbelijdenis
Zingen: LB 913: 1, 2, 3 en 4 – Wat de toekomst brengen moge (melodie De Roos) –

Gebed, afsluitend met: LB 1006 – Onze Vader in de hemel –

Collecte
Zingen: LEV – Wees gezegend –

Zegen
Afsluiting

Ga terug naar agendaoverzicht