Kerkdienst – Ds. H. Bondt | Marslanden

24 januari 2021 09:30 uur

Voor de dienst muzikale intro
Welkom, mededelingen
Thema: Start talstelling
Stilte, bemoediging en groet
LB 84a Wat hou ik van uw huis (liedlijst Doekesschool)

Tien Woorden
Psalm 63,1.3 Uw liefde is het hoogste goed

Samen bidden
Kindmoment
Lezen in de Bijbel 1 Samuël 3,1-10 en Marcus 1,14-20
Tekst Marcus 1,17
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Danken en bidden (Whatsapp)
Collecten via Givt app
Sela Jezus’ liefde voor mij

Zegen
Muzikale uittro

Ga terug naar agendaoverzicht