Kerkdienst – Student, Kasper de Graaf | Gramsbergen

28 november 2021 14:30 uur

 

Moment stilte

Votum en zegengroet

Zingen GK(06) 80: 1-4 – Gezang 80 (GKB), O Heiland, open wijd de poort – YouTube

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Zingen Psalm 25: 7 (GK) – Gods vertrouw’lijk omgang vinden (a capella)

Lezen Daniël 2: 1-30

Zingen Psalm 146: 2,3 (GK) – Wil toch niet op mensen bouwen (a capella)

Preek Zingen GK(06) 81: 1,2,4,6,7 – Dit is de dag die God ons schenkt (vs 1, 2, 4, 6 en 7) – YouTube

Geloofsbelijdenis

Zingen GK(06) 70: 1-3 – GKB 70, Gij dienaars van Hem, die alles regeert, met tekst: Samenzang GKV De Kandelaar Schildwolde – YouTube

Dankgebed en voorbede

Collecte Zingen Wat zal de wereld mooi zijn op die dag – Wat zal de wereld mooi zijn op die dag – YouTube

Zegen

Ga terug naar agendaoverzicht