Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Iedere zondag worden de diensten in de Levensbron uitgezonden.


De diensten beginnen om 9.30 uur en 14:30 uur, 

- Alle erediensten zullen tot in ieder geval 1 juni geen doorgang vinden

- Er wordt de komende weken op zondag om 9.30 uur een overdenking vanuit de kerk uitgezonden.

Klik op het Givt logo om gebruik te maken van Givt  
Geen Givt App? Onderstaand rekeningnummer kunt u gebruiken om de collecten over te maken. U mag het in 1 bedrag overmaken OVV de beide collectes van die week. Diakenen zorgen dat het op de goede plek terecht komt.

NL81 RABO 0119 4188 86 Diaconie GKV HeemseMarslanden.


Live Kijken:

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending

 

 

Live luisteren:

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending (mp3)

of

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending (m3u)

 

 

Problemen met live luisteren, klik hier.

 

Hieronder staan de diensten van de afgelopen weken.
Het is mogelijk om deze te beluisteren en te downloaden

 

Opnames - GKV Heemse-Marslanden

Opnames
 • Vooraf
  Opw. 754 (Kom, o heilige Geest)
  Opw. 815 (Vul dit huis met uw glorie)

  Welkom, mededelingen
  Stilte, bemoediging (votum) en groet
  Psalm Project – Psalm 23

  Kindmoment
  Lezen in de Bijbel Handelingen 2,1-11
  Jongeren Challenge
  Hillsong – Hosanna
  Overdenking

  LB 675,1.2 (Geest van hierboven)
  Inleiding met Romeinen 8,3-4 en 12-15 (BGT)
  Tien Woorden
  Opw. 765 (Uw vrede vult dit huis)

  Danken en bidden
  Zegen
  Bij de collecten
  Opw. 797 (Sela – Breng ons samen)

  Verdieping met de preek
  Kees Kraayenoord – Hoe Groot zijt Gij

 • Voor de dienst:
  God is de kunstenaar
  U bent machtig
  Een parel in Gods hand

  Welkom, mededelingen
  Samenzang Psalm 121,1.2.3.4
  Stilte, bemoediging en groet
  Ik zal er zijn (Sela)
  Gebed
  Bijbellezing Psalm 23
  Samenzang Psalm 23,1.2.3
  Kindmoment God geeft ons houvast
  Overdenking
  Danken en bidden
  Zegen
  Bij de collecten
  Opw. 789 Lopen op het water
  Verdieping
  De Heer is mijn herder

 • Vooraf: Opwekking 595

  Welkom, mededelingen

  Stilte en bemoediging

  In de hemel is de Heer

  Kindmoment

  Bijbellezing Lukas 24,44-53

  Samenzang Psalm 47,1 en 3

  Overdenking

  Belijdenis van het geloof met Opwekking 773

  Danken en bidden

  Zegen

  Collecten

  Opwekking 638

  Verdieping met preek

  Opwekking 708

 • Vóór de dienst:
  Heer, ik hoor van rijke zegen (improvisatie Klaas Jan Mulder)
  Ik wens jou (Trinity)

  Welkom, mededelingen
  Stilte en bemoediging
  Psalm 34 (Psalmen voor Nu)
  Kindmoment
  Lezen in de Bijbel Johannes 16,16-24
  Challenge
  Overdenking
  Als je bidt, zal Hij je geven
  Geloofsbelijdenis met Opw 670
  Danken en bidden
  Zegen
  Bij de collecten
  You raise me up
  Verdieping met preek
  Psalm 12 (Psalmen voor Nu)

 • Welkom
  Votum en zegengroet
  Liedboek 708: 6 en 14
  Lezing van de wet
  Kindmoment
  Handelingen 1: 1 – 8
  Jeremia 23: 5 – 8
  Preek
  Geloofsbelijdenis
  Dankgebed en voorbeden
  Collecte
  Zegen
  Psalm 72
  Vervolg van de preek
  Eens als de bazuinen klinken

 • Welkom – votum –zegengroet

  Wet

  Lied: Opwekking 638

  Lezen Psalm 27 : 4

  Lezen Efeziërs 5 : 18b-20

  Tekst Openbaring 5

  Overdenking

  Lied: Liedboek 413

  Dankgebeden en voorbeden

  Collecten 1e Kerk | 2e Rente

  Zegen

  Lied GK Gezang 247 : 1, 2, 7

  Preek

  Lied: GK Gezang 228

 • Welkom en mededelingen

  Stilte en bemoediging

  Samenzang Psalm 27:1 en 8

  Kindmoment

  Lezen in de Bijbel Johannes 20,19-23

  Challenge

  Overdenking

  Belijdenis van het geloof

  Danken en bidden

  Over de collecten

  Zegen

  Luisterlied (Sela) Wacht op de Heer

  Verdieping, de preek

  Lied Nederland Zingt, Psalm 27, Wacht op de Heer

 • Vooraf Opw 614 Zie, hoe Jezus daar loopt

  Welkom, stilte en bemoediging

  Bezinning met Sela Zie hoe Jezus lijdt voor mij gevolgd door de christelijke leefregel in Romeinen 6,3-4 en 9-14

  Lezen in de Bijbel Markus 16,1-8

  Overdenking

  Danken en bidden

  Zegen

  Bij de collecten

  Samen zingen U zij de glorie

  (2e deel)

  Verkondiging/ preek
  Luisterlied De steen is weg

 • Welkom
  Stilte
  Bemoediging
  Bezinning met luisterlied Ralph van Manen, Getsemane
  Lezen in de Bijbel Marcus 15:33-39 (Bijbel in Gewone Taal)
  Overdenking
  Avondmaalsviering met formulier 5
  Samen zingen GK06 Gz. 89,4
  Zegen
  Over de collecte en afsluiting
  Lezen in de Bijbel Marcus 15:40-47 (Bijbel in Gewone Taal)
  Luisterlied Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem